Eemsdelta ondernemers top (CONCEPT)

Als 1 januari 2021  de gemeente Eemsdelta formeel start zal er veel, bijna alles veranderd zijn in de gemeentehuizen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Maar niet alleen bestuurlijk verandert er veel, ook voor ondernemers en ondernemenden gaat er veel veranderen.
Fusieperikelen, aardbevingen en mijnbouwschade, kansen op gebied van schadeherstel en preventie, stikstof, fosfor en dat alles gekoppeld aan de onverzettelijkheid van de inwoners, de kracht van nieuwe samenwerking. Samenwerking over voormalige gemeentegrenzen heen, over de grens met de “overkant” en wellicht over de grenzen van onze comfortzone!

Waar moet ik zijn voor een milieuvergunning? Welke ambtenaar zit op welke functie en werkplek, en hoe kan ik haar/hem het beste bereiken? Wat kan de gemeente voor mij doen en wat kan mijn onderneming voor de gemeente doen?
Wordt het elkaar dwarszitten of efficiënt en plezierig samenwerken?

Eemsdelta is een van de laatste fusiegemeenten in Groningen, en dat heeft als voordeel dat we veel kunnen leren van de buurgemeenten. Dat geldt voor ambtenarij en bestuurders, maar ook voor inwoners en ondernemenden.

Ik gebruik het liefst de term ondernemenden, omdat ook vrijwilligers die een voetbal club bestieren, of samenwerkende mantelzorgers die iets willen bereiken ondernemers, doeners, zijn. Ook ken ik veel ondernemers die naast hen bedrijf bezig zijn met allerlei initiatieven op sociaal-, economisch- en duurzaamheidsgebied. Geen afwachters en klagers maar mensen die iets ondernemen.
En daarbij soms tegen de gemeente aanlopen als struikelblok, vergunninghouders maar steeds vaker als zaken-partner!

Dit blog is één van de stappen om met elkaar te komen tot een succesvolle Gemeente Eemsdelta, een gemeenschap Eemsdelta en een Ondernemend Eemsdelta dat werk biedt, toekomst perspectief en alle krachten samenvoegt.

Deze site geeft een eerste aanzet die hopelijk begin 2020 concreet gemaakt wordt met een top voor ondernemenden, ondernemers en bestuur.

Meedhuizen, 10-10-2019
JohnPeter Elverding


Roadmap:

I)   Benaderen stakeholders voor betrokkenheid en ondersteuning; beperkte publiciteit, met name ondersteund vanuit de 3 besturen.

 1. Gemeenten en bestuurders DAL-gemeenten
 2. Relevante ondernemers- en belangenverenigingen

II)   Stuurgroep realiseren, taken toekennen en budgetteren

III)  Publiciteit opschalen naar social networks, verenigingen en individuele benadering door leden van de stuurgroep

IIII) In plenaire sessies taakvelden definiëren uit de reacties van de eerste drie fasen, bij voorbeeld:

 • Geografisch gerangschikt
  Eemsdelta, Stad en Ommeland, HB/NiederSachsen
 • Naar het soort werkzaamheden/branche
  (Agrarisch- en agro-industrie [LTO Noord], Retail, Onderwijs en Kennistransfer, Logistiek, Dienstverlening, Groningen Seaports, Chemie park, Borkum Line, etcetera.)
 • Naar aantal personeelsleden c.q. actieve deelnemers.

V) Via een poll gestuurde matrix komen tot ca 10 speerpunten en als 11e speerpunt:  Bestuurlijk Eemsdelta.  Uitwerken vooral via kantinetafelgesprekken en deel-plannen van aanpak.

VI)  Plannen van aanpak samenvoegen (Aggregatie)

Werken aan een door allen gedragen plan voor de toekomst van Eemsdelta vanuit het perspectief van ondernemenden, bestuur en ondernemers, met drie secties: Strategisch (2027) Tactisch (2022-2026) en Aanpakken!

VII) Aanbieden aan bestuurders DAL en andere grote stakeholders

VIII) Implementatie, permanente betrokkenheid en bijsturen.

 

 

 

 

Eemsdelta ondernemers top (CONCEPT)

Als 1 januari 2021  de gemeente Eemsdelta formeel start zal er veel, bijna alles veranderd zijn in de gemeentehuizen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Maar niet alleen bestuurlijk verandert er veel, ook voor ondernemers en ondernemenden gaat er veel veranderen.
Fusieperikelen, aardbevingen en mijnbouwschade, kansen op gebied van schadeherstel en preventie, stikstof, fosfor en dat alles gekoppeld aan de onverzettelijkheid van de inwoners, de kracht van nieuwe samenwerking. Samenwerking over voormalige gemeentegrenzen heen, over de grens met de “overkant” en wellicht over de grenzen van onze comfortzone!

Waar moet ik zijn voor een milieuvergunning? Welke ambtenaar zit op welke functie en werkplek, en hoe kan ik haar/hem het beste bereiken? Wat kan de gemeente voor mij doen en wat kan mijn onderneming voor de gemeente doen?
Wordt het elkaar dwarszitten of efficiënt en plezierig samenwerken?

Eemsdelta is een van de laatste fusiegemeenten in Groningen, en dat heeft als voordeel dat we veel kunnen leren van de buurgemeenten. Dat geldt voor ambtenarij en bestuurders, maar ook voor inwoners en ondernemenden.

Ik gebruik het liefst de term ondernemenden, omdat ook vrijwilligers die een voetbal club bestieren, of samenwerkende mantelzorgers die iets willen bereiken ondernemers, doeners, zijn. Ook ken ik veel ondernemers die naast hen bedrijf bezig zijn met allerlei initiatieven op sociaal-, economisch- en duurzaamheidsgebied. Geen afwachters en klagers maar mensen die iets ondernemen.
En daarbij soms tegen de gemeente aanlopen als struikelblok, vergunninghouders maar steeds vaker als zaken-partner!

Dit blog is één van de stappen om met elkaar te komen tot een succesvolle Gemeente Eemsdelta, een gemeenschap Eemsdelta en een Ondernemend Eemsdelta dat werk biedt, toekomst perspectief en alle krachten samenvoegt.

Deze site geeft een eerste aanzet die hopelijk begin 2020 concreet gemaakt wordt met een top voor ondernemenden, ondernemers en bestuur.

Meedhuizen, 10-10-2019
JohnPeter Elverding


Roadmap:

I)   Benaderen stakeholders voor betrokkenheid en ondersteuning; beperkte publiciteit, met name ondersteund vanuit de 3 besturen.

 1. Gemeenten en bestuurders DAL-gemeenten
 2. Relevante ondernemers- en belangenverenigingen

II)   Stuurgroep realiseren, taken toekennen en budgetteren

III)  Publiciteit opschalen naar social networks, verenigingen en individuele benadering door leden van de stuurgroep

IIII) In plenaire sessies taakvelden definiëren uit de reacties van de eerste drie fasen, bij voorbeeld:

 • Geografisch gerangschikt
  Eemsdelta, Stad en Ommeland, HB/NiederSachsen
 • Naar het soort werkzaamheden/branche
  (Agrarisch- en agro-industrie [LTO Noord], Retail, Onderwijs en Kennistransfer, Logistiek, Dienstverlening, Groningen Seaports, Chemie park, Borkum Line, etcetera.)
 • Naar aantal personeelsleden c.q. actieve deelnemers.

V) Via een poll gestuurde matrix komen tot ca 10 speerpunten en als 11e speerpunt:  Bestuurlijk Eemsdelta.  Uitwerken vooral via kantinetafelgesprekken en deel-plannen van aanpak.

VI)  Plannen van aanpak samenvoegen (Aggregatie)

Werken aan een door allen gedragen plan voor de toekomst van Eemsdelta vanuit het perspectief van ondernemenden, bestuur en ondernemers, met drie secties: Strategisch (2027) Tactisch (2022-2026) en Aanpakken!

VII) Aanbieden aan bestuurders DAL en andere grote stakeholders

VIII) Implementatie, permanente betrokkenheid en bijsturen.

 

 

 

 

Nieuws

De Eemsdelta Top voor Ondernemenden

De Eemsdelta Top voor Ondernemenden

De fusie van onze gemeenten bieden kansen en valkuilen, veel andere gemeenten gingen ons voor.  Een goeden kans voor ondernemers en ondernemenden om hun steen bij te dragen aan welvaart en welzijn, aan een gemeente waar het goed wonen is en waar ondernemerschap en ondernemendheid worden gestimuleerd. Innovatie is niet alleen voor bedrijven!